Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Ngày đăng: 2020-12-10 11:45:13

lượt xem: 1194

Máy lọc nước Chungho lọc bỏ 142 các chất độc hại trong nước.

Máy lọc nước Chungho lọc bỏ 142 các chất độc hại ... Đạt 48 chứng nhận KC cho máy lọc nước, nhiều nhất tại Hàn Quốc. 

ChungHo nâng cao lợi thế cạnh tranh bởi các chứng nhận cao cấp quốc tế, với nhiều chứng nhận dành cho mặt hàng lọc nước tại Hàn Quốc, trên thị trường quốc tế và ngay cả Việt Nam. Máy lọc nước của ChungHo đã kiểm tra chất lượng nước uống trực tiếp tại Viện Nghề Nghiệp Sức Khỏe Môi Trường – Một Cơ Quan Của Bộ Y Tế và đạt chứng nhận QCVN 6-1:2010/BYT.Vừa qua, tại Hàn Quốc ChungHo đã công bố 'Máy lọc nước làm đá tinh khiết ' được giới thiệu gần đây đã được chứng nhận là sản phẩm nước tinh khiết nhất tại Hàn Quốc.

'Máy lọc nước làm đá công nghệ RO' dựa trên chứng nhận KC, với 6 hiệu suất lọc nước chính như loại bỏ clo dư, chất gây màu, độ đục, cloroform, độ cứng, nitrat nitơ) và 42 hiệu suất lọc nước đặc biệt bao gồm boron (boron).Đã vượt qua 48 mục kiểm định nước.Chứng nhận KC là dấu chứng nhận uy tín tại Hàn Quốc gắn liền với các sản phẩm máy lọc nước đã qua kiểm tra chất lượng nước uống trực tiếp. Tất cả các máy lọc nước đạt tiêu chuẩn được bày bán tại Hàn Quốc phải đạt chứng nhận KC,  do Hợp tác xã Công nghiệp Máy lọc nước Hàn Quốc chứng nhận.

ChungHo Hàn Quốc thông tin thêm "Hệ thống lọc nước của Máy lọc nước làm đá ChungHo đã được chứng minh loại bỏ 142 chất độc hại theo kết quả của Viện Nghiên cứu Công trình Nước Hàn Quốc, một đơn vị kiểm tra chất lượng của máy lọc nước gia đình cùng với chứng nhận KC."

Thông tin từ Hàn Quốc: Link

Liên kết mạng xã hội: