Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Tìm thấy 20 kết quả.

New
Đen

Máy lọc nước ChungHo

ESPRE CAFFE

Giá bán: 44.500.000đ

Giá thuê: 1.500.000đ

New
Titan

Máy lọc nước ChungHo

New Whi Caffe 700

Giá bán: 42.500.000đ

Giá thuê: 1.400.000đ

New
Titan

Máy lọc nước khử trùng

SANITA ICE (TITAN)

Giá bán: 39.900.000đ

Giá thuê: 1.200.000đ

New
Titan

Máy lọc nước Chungho

NEW 700 ICE

Giá bán: 37.500.000đ

Giá thuê: 1.350.000đ


Máy lọc nước khử trùng

SANITA (TITAN)

Giá bán: 29.900.000đ

Giá thuê: 950.000đ


Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Tiny 900 ICE

Giá bán: 26.500.000đ

Giá thuê: 1.100.000đ

New
Đen

Máy lọc nước ChungHo

Iguassu 500 Plus

Giá bán: 24.500.000đ

Giá thuê: 1.100.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

IGUASSU DIGITAL

Giá bán: 23.500.000đ

Giá thuê: 1.200.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

OMNI PLUS

Giá bán: 23.500.000đ

Giá thuê: 850.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Tiny 500 UV

Giá bán: 19.500.000đ

Giá thuê: 750.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Tiny 300

Giá bán: 15.500.000đ

Giá thuê: 600.000đ


Bộ lọc đầu nguồn

FLUUX 3

Giá bán: 10.600.000đ

Giá thuê:

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Ambient

Giá bán: 8.500.000đ

Giá thuê: 450.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

M9 Undersink

Giá bán: 8.500.000đ

Giá thuê: 450.000đ

New

Bộ lọc đầu nguồn

FLUUX 2

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê:


Thiết bị lọc nước nhà hàng

FX-21S

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê: 7.000.000đ

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Ambient S

Giá bán: 6.500.000đ

Giá thuê: 400.000đ

New
Trắng

Thiết bị lọc nước nhà hàng

FX-15S

Giá bán: 6.000.000đ

Giá thuê: 6.000.000đ

New

Máy lọc nước ChungHo

100 UF

Giá bán: 5.900.000đ

Giá thuê: 400.000đ

New

Máy lọc nước ChungHo

U1 - 4 bước lọc UF

Giá bán: 5.500.000đ

Giá thuê:

Liên kết mạng xã hội: