Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Tìm thấy 8 kết quả.

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

A880 HEPA

Giá bán: 24.500.000đ

Giá thuê: 1.000.000đ

New
Trắng

Máy hút ẩm - lọc không khí ChungHo

LILY

Giá bán: 14.500.000đ

Giá thuê: 800.000đ

New
Trắng

Máy lọc không khí - hút ẩm ChungHo

AD150

Giá bán: 14.500.000đ

Giá thuê: 850.000đ

New

Máy lọc không khí ChungHo

ULPA - Whirls Silent 2

Giá bán: 12.500.000đ

Giá thuê: 750.000đ

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

Iguassu A600

Giá bán: 11.500.000đ

Giá thuê: 700.000đ

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

HEPA - Whirls Silent

Giá bán: 10.000.000đ

Giá thuê: 650.000đ

New

Máy lọc không khí ChungHo

A400

Giá bán: 8.000.000đ

Giá thuê: 600.000đ

New

Máy lọc không khí ChungHo

Mini ALWAYS

Giá bán: 5.900.000đ

Giá thuê:

Liên kết mạng xã hội: