Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Tìm thấy 7 kết quả.

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

Iguassu A600

Giá bán: 11.000.000đ

Giá thuê: 700.000đ


Máy lọc không khí ChungHo

Iguassu A400

Giá bán: 7.950.000đ

Giá thuê: 600.000đ

New

Máy lọc không khí ChungHo

Iguassu A200

Giá bán: 5.950.000đ

Giá thuê: 550.000đ

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

6-Way ULPA A850

Giá bán: 22.000.000đ

Giá thuê: 1.000.000đ

New
Trắng

Máy lọc không khí ChungHo

Hút ẩm - LILY

Giá bán: 12.500.000đ

Giá thuê: 700.000đ

New
Gold Silver

Máy lọc không khí ChungHo

ULPA - Whirls Silent

Giá bán: 11.950.000đ

Giá thuê: 700.000đ


Máy lọc không khí ChungHo

HEPA - Whirlis Silent

Giá bán: 9.950.000đ

Giá thuê: 650.000đ

Liên kết mạng xã hội: