KHÔNG KHÍ

Chăm sóc sức khỏe bạn và gia đình qua từng hơi thở
  • Độ Ẩm Độ Ẩm
  • Lọc Không Khí Lọc Không Khí
  • Hút ẩm Hút ẩm
  • Khử trùng Khử trùng

Iguassu Whirls Silent Ulpa CHA-N500AU

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với màng siêu lọc ULPA

Iguassu A200

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí 4 cấp với bộ lọc HEPA, loại bỏ bụi bẩn và ẩm mốc 

Iguassu A400

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí 4 cấp với bộ lọc cao cấp HEPA

Iguassu Whirls Silent Hepa CHA-N500A

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với bộ lọc cao cấp HEPA, loại bỏ bụi mìn gây bệnh về hô hấp