KHÔNG KHÍ

Chăm sóc sức khỏe bạn và gia đình qua từng hơi thở
  • Độ Ẩm Độ Ẩm
  • Lọc Không Khí Lọc Không Khí
  • Hút ẩm Hút ẩm
  • Khử trùng Khử trùng

Iguassu Whirls Silent Ulpa CHA-N500AU

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với hệ thống lọc 4 cấp HEPA, loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi siêu mịn có kích thước 0.1µm

Iguassu A200

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với hệ thống lọc 4 cấp HEPA, loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi mịn có kích thước 0.3µm

Iguassu A400

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với hệ thống lọc 4 cấp HEPA, loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi mịn có kích thước 0.3µm

Iguassu Whirls Silent Hepa CHA-N500A

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí với hệ thống lọc 4 cấp HEPA, loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi mịn có kích thước 0.3µm

Iguassu Lily

Hút ẩm Lọc Không Khí

Máy lọc không khí tích hợp hút ẩm với hệ thống lọc 4 cấp HEPA, loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi mịn có kích thước 0.3µm

Iguassu A850

Lọc Không Khí

Máy lọc không khí 6 chiều, bộ lọc cao cấp ULPA loại bỏ 99.99% ô nhiễm và bụi siêu mịn có kích thước 0.1µm